33 Μεγάλα Νέα Έργα Έρχονται – 4ο: Δημιουργία Πρότυπου Αυτοδιοικητικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας

33 Μεγάλα Νέα Έργα Έρχονται – 4ο: Δημιουργία Πρότυπου Αυτοδιοικητικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

33 Μεγάλα Νέα Έργα Έρχονται!
4ο : Δημιουργία Πρότυπου Αυτοδιοικητικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας

Στο νέο προεκλογικό πρόγραμμα μας ξεχωρίζει μία δομή που όμοια της δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα, το εμβληματικό 3όροφο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Αργυρούπολης που θα συστεγάζεται το Πρότυπο Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό HUB του Σ.Π.Α.Υ. αποτελώντας κοινό πεδίο επιστημονικής έρευνας, μελέτης του περιβάλλοντος, εκπαίδευσης και διαχείρισης κρίσεων.
Η δομή που θα λειτουργεί για την εκπαίδευση των μαθητών, εθελοντών και στελεχών της πολιτικής προστασίας σε περιβαλλοντικά θέματα και δασικής προστασίας θα διαθέτει τις εγκαταστάσεις του Σύγχρονου Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του Σ.Π.Α.Υ., Αίθουσας Συνεδριάσεων, Χώρων Εργασίας Έρευνα και διασύνδεσηςμε τα Πανεπιστήμια, 4 Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων, καθώς επίσης και Ξενώνων που θα μπορούν να φιλοξενούν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση φοιτητές, ερευνητές και αποστολές Δήμων, Φορέων και Εθελοντικών Ομάδων από όλη την Ελλάδα.
Καινοτομία του συγκεκριμένου εγχειρήματος θα είναι η δημιουργία πρότυπης δομής που θα βασίζεται σε 3 κεντρικούς πυλώνες: Εκπαίδευση, Τεχνολογία, Έρευνα καθώς μέσα από ένα σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα πλέον όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (εθελοντικές ομάδες, 5 στελέχη Πολιτικής Προστασίας Δήμων, φορείς, ιδιώτες) αλλά κυρίως εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές θα μπορούν να επιμορφώνονται και να ευαισθητοποιούνται καθημερινά για την προστασία του Υμηττού και εν γένει για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης που αυτή τη στιγμή αποτελεί επιτακτική ανάγκη.
Στις 8 Οκτωβρίου σας καλούμε να δώσετε ισχυρή εντολή να συνεχίσουμε το Έργο μας.