συνεχίζεται επέκταση φυσικού αερίου

Συνεχίζεται η επέκταση του Φυσικού Αερίου

Συνεχίζεται η επέκταση του Φυσικού Αερίου 960 540 Γιάννης Κωνσταντάτος

Συνεχίζεται η επέκταση του Φυσικού Αερίου

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η επέκταση του Φυσικού αερίου σε πολλές γειτονιές μας και είμαστε υπερήφανοι που πριν από 2 χρόνια που ξεκίνησε με πρωτοβουλία μας η διαδικασία το 70% της πόλης μας έχει πλέον καλυφθεί ( 35 χιλιόμετρα δικτύου) γεγονός σημαντικό για τα οικονομικά των νοικοκυριών μας.

Έργα και παρεμβάσεις ουσίας που αλλάζουν την καθημερινότητα μας.