Συγκίνηση: Κωφοί και Βαρήκοοι μαθητές από την Ουκρανία σε σχολείο μας

Συγκίνηση: Κωφοί και Βαρήκοοι μαθητές από την Ουκρανία σε σχολείο μας 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Συγκίνηση: Κωφοί και Βαρήκοοι μαθητές από την Ουκρανία σε σχολείο μας

Οι πρώτες οικογένειες από την Ουκρανία φιλοξενούνται ήδη στον Δήμο μας και ζητήσαμε να είναι αυτές που έχουν παιδιά Κωφά και Βαρύκοα ώστε να πάνε και σχολείο εδώ, στο πρότυπο και μοναδικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων στην Αργυρούπολη.
Έτσι θα συνεχίσουν κανονικά τα μαθήματα τους μέχρι να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
Φιλοξενία ζεστή και φροντίδα από τον λαό της πόλης μας σε όλα τα επίπεδα και ευχαριστώ θερμά όλους όσους βοηθούν στην προσπάθεια αυτή.