Ξεκίνησε η ανάπλαση της πλατείας Μυστρά στο Άνω Ελληνικό

Ξεκίνησε η ανάπλαση της πλατείας Μυστρά στο Άνω Ελληνικό

Ξεκίνησε η ανάπλαση της πλατείας Μυστρά στο Άνω Ελληνικό 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Ξεκίνησε η ανάπλαση της πλατείας Μυστρά στο Άνω Ελληνικό

Μια ακόμα μεγάλη πλατεία της πόλης μας, η πλατεία Μυστρά στο Άνω Ελληνικό θα αλλάξει σύντομα όψη αφού ξεκίνησαν οι εντατικές εργασίες Ανάπλασης της .

Σύντομα θα παραδοθεί στους κατοίκους μας με πολλαπλή χρήση.

Ξεκίνησε η ανάπλαση της πλατείας Μυστρά στο Άνω Ελληνικό

Ξεκίνησε η ανάπλαση της πλατείας Μυστρά στο Άνω Ελληνικό

Ξεκίνησε η ανάπλαση της πλατείας Μυστρά στο Άνω Ελληνικό

Ξεκίνησε η ανάπλαση της πλατείας Μυστρά στο Άνω Ελληνικό

Ξεκίνησε η ανάπλαση της πλατείας Μυστρά στο Άνω Ελληνικό

Ξεκίνησε η ανάπλαση της πλατείας Μυστρά στο Άνω Ελληνικό

Ξεκίνησε η ανάπλαση της πλατείας Μυστρά στο Άνω Ελληνικό

Ξεκίνησε η ανάπλαση της πλατείας Μυστρά στο Άνω Ελληνικό