Τουαλέτες και ράμπες Αμεα στα σχολεία μας

Τουαλέτες και ράμπες Αμεα στα σχολεία μας 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Τουαλέτες και ράμπες Αμεα στα σχολεία μας

Με εντατικούς ρυθμούς υλοποιούμε την δέσμευση μας πως θα κατασκευαστούν Τουαλέτες και ράμπες Αμεα στα σχολεία μας που έχουν ανάγκη τις υποδομές μας ώστε τα παιδιά μας να έχουν ποιοτική παρουσία και μάθηση.

Στις φωτογραφίες τα έργα στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης και 3ο Γυμνάσιο.

Συνεχίζουμε δυναμικά το έργο μας.