Τοποθετούμε στα σχολεία μας αισθητήρες ποιότητας αέρα, κίνησης, φωτεινότητας, θερμοκρασίας και υγρασίας

Τοποθετούμε στα σχολεία μας αισθητήρες ποιότητας αέρα, κίνησης, φωτεινότητας, θερμοκρασίας και υγρασίας 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Τοποθετούμε στα σχολεία μας αισθητήρες ποιότητας αέρα, κίνησης, φωτεινότητας, θερμοκρασίας και υγρασίας

Αρχή στο 3ο Δημοτικό Ελληνικού.

Με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων μας, πέραν των κλασικών εργασιών συντήρησης που επιτελούμε προχωρούμε δυναμικά σε μία πρωτοποριακή παρακολούθηση ενδοκτιριακών περιβαλλοντικών συνθηκών στα δημοτικά μας πιλοτικά, αρχής γενομένης από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε από την Cosmote και την Meazon πιλοτικό έργο που αφορά στην εγκατάσταση του συστήματος παρακολούθησης ενδοκτιριακών περιβαλλοντικών συνθηκών και κατανάλωσης ενέργειας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού.

Στα πλαίσια του πιλοτικού έργου εγκαταστάθηκαν:

• Δύο ασύρματοι μετρητές ενέργειας στους κεντρικούς ηλεκτρολογικούς πίνακες

• Αισθητήρες ποιότητας αέρα, κίνησης, φωτεινότητας, θερμοκρασίας και υγρασίας σε τρεις αίθουσες του σχολείου.

• Σύστημα εξαερισμού αυτοματοποιημένης εισαγωγής φρέσκου αέρα σε κάθε μία από τις τρεις αίθουσες. Η λειτουργία του εξαερισμού εξαρτάται από το επίπεδο της ποιότητας του αέρα στην αίθουσα, ενώ είναι δυνατό να λειτουργεί και χειροκίνητα μέσω mobile εφαρμογής.

Σκοπός του έργου είναι η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική παρακολούθηση των 3 αιθουσών, ώστε με την χρήση προηγμένων τεχνολογιών Internet of Things να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο περιβάλλον διδασκαλίας για τους μαθητές και τους διδάσκοντες. Συνδυαστικά, η παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο αναμένεται να συμβάλει στην ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά και στην εκπαίδευση των μαθητών.

Η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων και της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς επίσης και η χειροκίνητη διαχείριση των ανεμιστήρων, επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης web και mobile
εφαρμογής.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω των IoT εφαρμογών γίνονται διαθέσιμες οι παρακάτω υπηρεσίες:

• Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών μεταβλητών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο

• Ποιότητα αέρα

•  Φωτεινότητα

• Θερμοκρασία σε σχέση μα την υγρασία (ζώνη άνεσης)

• Παρουσία

• Παρακολούθηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχεδόν πραγματικό χρόνο

• Επιλογή εμφάνισης δεδομένων κάθε αίθουσας ξεχωριστά

• Εμφάνιση της τοποθεσίας στο χάρτη και σε φωτογραφία

• Παρακολούθηση λειτουργίας του συστήματος εξαερισμού-εισαγωγής φρέσκου αέρα αλλά και έλεγχος αυτού είτε ασύγχρονα μέσω αντίστοιχης εντολής είτε αυτοματοποιημένα. To σύστημα εξαερισμού-εισαγωγής φρέσκου αέρα έχει την δυνατότητα αυτοματοποιημένης λειτουργίας σε συνδυασμό με τις ενδείξεις των αισθητήρων ποιότητας αέρα.

• Συνδυασμός δεδομένων εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας-υγρασίας