Το μεγάλο εγχείρημα του ΣΠΑΥ για ένα «Zero Plastic» Υμηττό!

Το μεγάλο εγχείρημα του ΣΠΑΥ για ένα «Zero Plastic» Υμηττό! 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Το μεγάλο εγχείρημα του ΣΠΑΥ για ένα «Zero Plastic» Υμηττό!