Το Κοινωνικό μας Φροντιστήριο στο πλευρό των παιδιών μας.

Το Κοινωνικό μας Φροντιστήριο στο πλευρό των παιδιών μας

Το Κοινωνικό μας Φροντιστήριο στο πλευρό των παιδιών μας 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Το Κοινωνικό μας Φροντιστήριο στο πλευρό των παιδιών μας

Σήμερα επισκέφθηκα το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου μας και συζήτησα με τα παιδιά για όλα τα θέματα που τα αφορούν στο μάθημα. Δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένα και είναι πολύ σημαντικό να έχουν στη δομή αυτή που εγκαινιάσαμε το 2015 ως διοίκηση κάθε δυνατή βοήθεια.

Φυσικά όλα τα μπράβο αξίζουν στους εθελοντές καθηγητές που αφιερώνουν χρόνο πολύτιμο και κάνουν δωρεάν μάθημα στα παιδιά μας.

Το Κοινωνικό μας Φροντιστήριο στο πλευρό των παιδιών μας.

Το Κοινωνικό μας Φροντιστήριο στο πλευρό των παιδιών μας.

Το Κοινωνικό μας Φροντιστήριο στο πλευρό των παιδιών μας.