Το Φυσικό Αέριο στην Άνω Αργυρούπολη

Το Φυσικό Αέριο στην Άνω Αργυρούπολη

Το Φυσικό Αέριο στην Άνω Αργυρούπολη 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Το Φυσικό Αέριο στην Άνω Αργυρούπολη

Όπως είχαμε δεσμευτεί το φυσικό αέριο θα περάσει από τις περισσότερες γειτονιές της πόλης μας μετά συνεννόηση της διοίκησης μας με την εταιρεία. Τις μέρες αυτές οι εργασίες γίνονται στην Κολοκοτρώνη και μετά Διγενή Ακρίτα κτλ. Ήδη έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις και στο Ελληνικό.

Να σημειωθεί πως για να επεκταθεί το δίκτυο στη γείτονια σας χρειάζονται πολλές αιτήσεις από εσάς τις οποίες μπορείτε να τις κάνετε στο Γραφείο Δημάρχου 10:00 με 13:00 καθημερινά .

Το Φυσικό Αέριο στην Άνω Αργυρούπολη

Το Φυσικό Αέριο στην Άνω Αργυρούπολη

Το Φυσικό Αέριο στην Άνω Αργυρούπολη

Το Φυσικό Αέριο στην Άνω Αργυρούπολη