Το απολογιστικό βίντεο της θητείας μας

Το απολογιστικό βίντεο της θητείας μας

Το απολογιστικό βίντεο της θητείας μας 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Το απολογιστικό βίντεο της θητείας μας

Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε συνοπτικά το έργο της θητείας μας. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βάλουμε όλα τα έργα της θητείας μας διότι θα ξεπερνούσε την μία ώρα.

Την εμπιστοσύνη σας την κάναμε έργο και συνεχίζουμε.