Τιμάμε τους μαθητές και τις οικογένειες τους που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τιμάμε τους μαθητές και τις οικογένειες τους που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Τιμάμε τους μαθητές και τις οικογένειες τους που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τιμάμε τους μαθητές και τις οικογένειες τους που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα έτη 2021 και 2022 είμαστε υπερήφανοι για εσάς.