Θα ήταν τιμή να σας έχω κοντά σε αυτό το ταξίδι!

Θα ήταν τιμή να σας έχω κοντά σε αυτό το ταξίδι! 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Θα ήταν τιμή να σας έχω κοντά σε αυτό το ταξίδι!