Τελευταία Παρασκευή του χρόνου και τηρήσαμε ως διοίκηση την παράδοση αντί για το γραφείο την πρωινή μας σύσκεψη να την κάνουμε εορταστική με καφέ και χαμόγελα!

Τελευταία Παρασκευή του χρόνου και τηρήσαμε ως διοίκηση την παράδοση αντί για το γραφείο την πρωινή μας σύσκεψη να την κάνουμε εορταστική με καφέ και χαμόγελα! 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Τελευταία Παρασκευή του χρόνου και τηρήσαμε ως διοίκηση την παράδοση αντί για το γραφείο την πρωινή μας σύσκεψη να την κάνουμε εορταστική με καφέ και χαμόγελα!

Καλή χρονιά σε όλους με υγεία!