Συνάντηση με τους εκπροσώπους των Συλλόγων γονέων της πόλης μας

Συνάντηση με τους εκπροσώπους των Συλλόγων γονέων της πόλης μας 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Συνάντηση με τους εκπροσώπους των Συλλόγων γονέων της πόλης μας

Στην καθιερωμένη μηνιαία Συνάντηση μας με τους εκπροσώπους των συλλόγων γονέων της πόλης μας συζητήσαμε τα θέματα των παιδιών μας και των σχολικών μας συγκροτημάτων.

Τους ευχαριστώ για την συμμετοχή γιατί έτσι ενημερώνομαι διεξοδικά και μέσα από τον διάλογο βρίσκουμε λύσεις.