Στόχος μας η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών του Δήμου μας

Στόχος μας η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών του Δήμου μας 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Στόχος μας η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών του Δήμου μας

Ευχαριστώ θερμά #ΤαΝεα για τη συνέντευξη