Στέγαση και Εργασία σε 31 Άστεγους για 2 χρόνια

Στέγαση και Εργασία σε 31 Άστεγους για 2 χρόνια 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Στέγαση και Εργασία σε 31 Άστεγους για 2 χρόνια

Μόνο συγκίνηση μπορούμε να νιώσουμε ως διοίκηση για το πρόγραμμα που εξασφαλίσαμε « Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους » που απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και λειτουργεί συμπληρωματικά, στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης αυτής.

Η χαρά μας είναι ακόμα μεγαλύτερη γιατί το πρόγραμμα αυτό αποτελεί το πρώτο της Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εξασφάλισε η « Ελληνικό – Ανέλιξη Α.Ε » η νέα Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου μας. Αυτή για την οποία μας βρίζει η Αντιπολίτευση του Δήμου που όταν διοικούσε τον Δήμο με τις ιδεολογικές της αγκυλώσεις δεν είχε πάρει ούτε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα, διαχειριστής του οποίου είναι η « Ελληνικό – Ανέλιξη Α.Ε » υλοποιείται από το Δήμο μας σε συνεργασία τους Δήμους Βύρωνα και Καισαριανής και έχει προϋπολογισμό 400.000 €, χρηματοδοτείται δε από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με αρχή διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού.

Από το πρόγραμμα πρόκειται να ωφεληθούν συνολικά 31 άστεγοι που ανήκουν σε 25 νοικοκυριά και προέρχονται είτε από Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων και Υπνωτήρια ( 7 άτομα ), είτε διαβιούν στο δρόμο ( 9 άτομα ), είτε διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα ( 15 άτομα ).

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 χρόνια και δημιουργεί 3 νέες θέσεις εργασίας (δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς και έναν ( 1 ) Οικονομικό – Διοικητικό Επιστήμονα).

Οι δαπάνες του προγράμματος καλύπτουν εκτός από την μισθοδοσία των υπαλλήλων, τα ενοίκια των ωφελούμενων για 2 χρόνια, τις δαπάνες οικο-σκευής, τις δαπάνες των Οργανισμών Κοινής ωφέλειας ( Ηλεκτρικό, Θέρμανση, Ύδρευση, Τηλεφωνία ), την επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα απασχολήσουν μέρος των ωφελούμενων με ολόκληρη την μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές Εισφορές για τον πρώτο χρόνο και με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για το δεύτερο χρόνο, την επιμόρφωση για την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, καθώς και διάφορες έμμεσες δαπάνες όπως τις δαπάνες δημοσιότητας του προγράμματος, αναλώσιμα, μεσιτικά, αμοιβές τρίτων κ.λπ.

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η συμβολή στην εξάλειψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης καθότι το δικαίωμα στη στέγη είναι θεμελιώδες, αλλά όχι πάντα αυτονόητο… η δε διασφάλισή του μας αφορά όλους.

Η Ελληνικό Ανέλιξη Α.Ε. σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων Ελληνικού – Αργυρούπολης, Βύρωνα και Καισαριανής στο πλαίσιο των δράσεων τους κατά του κοινωνικού αποκλεισμού αντιμετωπίζουν το σύνολο των αναγκών των αστέγων μέσα από μια ολοκληρωμένη επιστημονική προσέγγιση που επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών διαβί-ωσης με στόχο την πλήρη εργασιακή και κοινωνική επανένταξη.