Σταθμοί Ηλεκτρικού Ποδηλάτου στην πόλη μας για δωρεάν μετακίνηση μέσα σε αυτή

Σταθμοί Ηλεκτρικού Ποδηλάτου στην πόλη μας για δωρεάν μετακίνηση μέσα σε αυτή 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Σταθμοί Ηλεκτρικού Ποδηλάτου στην πόλη μας για δωρεάν μετακίνηση μέσα σε αυτή

Το μέλλον είναι στην ηλεκτροκίνηση και με μία ακόμα πετυχημένη μας ενέργεια εξασφαλίσαμε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 400 χιλιάδες ευρώ ώστε ο Δήμος μας να αποκτήσει κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα και ολοκληρωμένο δίκτυο κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος & φόρτισης ποδηλάτου, σε συνδυασμό με λοιπές παρεμβάσεις όπως εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικρο-κινητικότητας.

Θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων, που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας.

Η Πράξη στην οποία εντάχθηκε ο Δήμος μας μαζί με άλλους 42 είναι η «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)».

Κινούμαστε ηλεκτρικά, βελτιώνουμε την καθημερινότητά μας και με τις νέες μας συνήθειες προστατεύουμε το περιβάλλον αναβαθμίζοντας την ποιότητα της ζωής μας!