σημαντικές εργασίες σχολεία

Σημαντικές εργασίες στα σχολεία μας

Σημαντικές εργασίες στα σχολεία μας 960 540 Γιάννης Κωνσταντάτος

Σημαντικές εργασίες στα σχολεία μας 

Σημαντικές εργασίες στα σχολεία μας με την ελπίδα να ακουστούν γρήγορα οι χαρούμενες φωνές των παιδιών μας!

Το 15ο νηπιαγωγείο στην Αργυρουπόλεως και εν συνεχεία το 7ο στην Αλεξιουπόλεως είναι μερικά μόνο από τα σχολεία που τις μέρες αυτές ανακαινίζονται με εντατικές εργασίες συντήρησης που πραγματοποιούνται από τα συνεργεία , ειδικά στα προαύλια τους.

Στα χρόνια της θητείας μας τα σχολεία είχαν πάντα προτεραιότητα και με ένα τεράστιο έργο σχεδόν σε όλα έχουμε κάνει σημαντικές εργασίες και βελτιώσεις τόσο εσωτερικά όσο και στα προαύλια τους.

Ευχή μας να ανοίξουν γρήγορα ώστε να ακούσουμε τις χαρούμενες φωνές των παιδιών μας.