Ετοιμότητα Πολιτική Προστασία Δήμου μας Γιάννης Κωνσταντάτος

Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία του Δήμου μας

Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία του Δήμου μας 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία του Δήμου μας

Σε ετοιμότητα η Πολιτική μας προστασία.

Αλάτι για τους πολίτες στο Δημαρχείο .

Όλη τη νύχτα η Πολιτική Προστασία του Δήμου μας βρίσκεται σε ετοιμότητα ενώ μοιράζουμε σακούλες με αλάτι για όλες τις Δημόσιες υπηρεσίες του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης.

8ο Πυροσβεστικό Σταθμό, Τροχαία Ελληνικού, Αστυνομία, πολεοδομία, ΚΕΠ, Α ΚΑΠΗ, κ.α.

Στο Δημαρχείο θα υπάρχει να προμηθευτούν κάτοικοι που χρειάζονται για τις αυλές τους και τα πεζοδρόμια.

Ετοιμότητα Πολιτική Προστασία Δήμου μας Γιάννης Κωνσταντάτος

Ετοιμότητα Πολιτική Προστασία Δήμου μας Γιάννης Κωνσταντάτος

Ετοιμότητα Πολιτική Προστασία Δήμου μας Γιάννης Κωνσταντάτος

Ετοιμότητα Πολιτική Προστασία Δήμου μας Γιάννης Κωνσταντάτος

Ετοιμότητα Πολιτική Προστασία Δήμου μας Γιάννης Κωνσταντάτος