Ράμπες, τουαλέτες ΑΜΕΑ και σύστημα πυρασφάλειας σε όλα τα σχολεία

Ράμπες, τουαλέτες ΑΜΕΑ και σύστημα πυρασφάλειας σε όλα τα σχολεία

Ράμπες, τουαλέτες ΑΜΕΑ και σύστημα πυρασφάλειας σε όλα τα σχολεία 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Ράμπες, τουαλέτες ΑΜΕΑ και σύστημα πυρασφάλειας σε όλα τα σχολεία

Με την εξασφάλιση της πρότασης μας για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος όλα τα σχολεία μας θα αποκτήσουν ράμπες και τουαλέτες ΑΜΕΑ καθώς και σύγχρονο σύστημα πυρασφάλειας.

Ένα έργο ζωής αναγκαίο για τα παιδιά μας που συμφωνώ πως έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες για αυτονόητους λόγους και τώρα παίρνει σάρκα και οστά επιτέλους επί διοικήσεως μας.

Είμαι πολύ χαρούμενος γι αυτό και ευχαριστώ τους συνεργάτες μου που επίμονα κυνήγησαν την χρηματοδότηση.

Ράμπες, τουαλέτες ΑΜΕΑ και σύστημα πυρασφάλειας σε όλα τα σχολεία

Ράμπες, τουαλέτες ΑΜΕΑ και σύστημα πυρασφάλειας σε όλα τα σχολεία