Πρώτη προβολή στο νέο μας θέατρο για τα μέλη των ΚΑΠΗ μας

Πρώτη προβολή στο νέο μας θέατρο για τα μέλη των ΚΑΠΗ μας 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Πρώτη προβολή στο νέο μας θέατρο για τα μέλη των ΚΑΠΗ μας

Πρώτη προβολή στο νέο μας θέατρο για τα μέλη των ΚΑΠΗ μας απόψε που με έκδηλη συγκίνηση κάθισαν στα καθίσματα από την Σμύρνη…..φυσικά η ταινία ήταν το Σμύρνη μου Αγαπημένη!