Φωτογραφικό Υλικό

18 Ιανουαρίου 2021

Σχεδόν έτοιμο το κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων του Ελληνικού