Φωτογραφικό Υλικό

06 Οκτωβρίου 2021

Οι εργασίες καθαρισμών των φρεατίων από τον Δήμο μας ανέδειξαν την ανευθυνότητα κάποιον εργολάβων