Φωτογραφικό Υλικό

29 Μαρτίου 2021

Το πρώτο κτίριο που εγκρίθηκε, εντός της Επένδυσης, θα βρίσκεται στην Μαρίνα του Ελληνικού