Φωτογραφικό Υλικό

19 Ιουλίου 2021

Ο Δήμος μας στην εποχή της ηλεκτροκίνησης – 60 σταθμοί φόρτισης στις γειτονιές μας