Παραλαβή νέων οχημάτων στα πλαίσια ανανέωσης του στόλου του Δήμου μας

Παραλαβή νέων οχημάτων στα πλαίσια ανανέωσης του στόλου του Δήμου μας 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Παραλαβή νέων οχημάτων στα πλαίσια ανανέωσης του στόλου του Δήμου μας

8 νέα μεγάλα και μικρά φορτηγά παρέλαβε σήμερα ο Δήμος μας ως πολύτιμα εργαλεία δουλειάς για τα τεχνικά μας συνεργεία αλλά και τους τομείς καθαριότητας και Πρασίνου.

Από το 2014 που βρήκαμε κατεστραμμένο και απαρχαιωμένο τον μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου μας θέσαμε ένα φιλόδοξο στόχο πλήρους ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του με νέα απορριμματοφόρα, φορτηγά, αρπάγες, μηχανήματα έργου και αλλά οχήματα προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υψηλές απαιτήσεις της πόλης μας για καθαριότητα , κλαδεύσεις και σάρωση.

Σχεδόν το έχουμε πετύχει ενώ σύντομα θα έχουμε και τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία της Δημοτικής μας Συγκοινωνίας.

Έργο ουσίας σε όλους τους τομείς και συνεχίζουμε.