Παραδόθηκε το γήπεδο του ΑΣΗΕ!

Παραδόθηκε το γήπεδο του ΑΣΗΕ! 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Παραδόθηκε το γήπεδο του ΑΣΗΕ!

Για μία ακόμα φορά στην θητεία μας ανακαινίστηκε το ιστορικό γήπεδο του ΑΣΗΕ στην Ηλεκτρουπόλεως στο δάπεδο και τις κερκίδες, όπως γίνεται άλλωστε σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας με μέθοδο και πρόγραμμα!

Έγινε πανέμορφο!

Συνεχίζουμε την Αναγέννηση του Δήμου μας!