Δήμος μας τιμάει ήρωες Ελληνικής επανάστασης

Ο Δήμος μας τιμάει τους Ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης

Ο Δήμος μας τιμάει τους Ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Ο Δήμος μας τιμάει τους Ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης

1821-2021: 200 χρόνια Ελευθερίας
Ο Δήμος μας τιμάει τους Ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης.

Για να τιμήσουμε τα 200 χρόνια Ελευθερίας και τους Ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης συγκρότησαμε ειδική επιτροπή που για όλο το 2021 θα οργανώσει δεκάδες θεματικές εκδηλώσεις ενώ για φέτος το σήμα του Δήμου μας επίσημα θα είναι το επετειακό που σχεδιάσαμε για τον σκοπό αυτό.

Αναβιώνουμε
Διδασκόμαστε
Οραματιζόμαστε

Δήμος μας τιμάει ήρωες Ελληνικής επανάστασης

Δήμος μας τιμάει ήρωες Ελληνικής επανάστασης