Νέος τρόπος ανακύκλωσης Δήμο μας Γιάννης Κωνσταντάτος

Νέος τρόπος ανακύκλωσης στον Δήμο μας

Νέος τρόπος ανακύκλωσης στον Δήμο μας 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Νέος τρόπος ανακύκλωσης στον Δήμο μας

Ο νέος τρόπος που θα γίνεται η ανακύκλωση είναι πλέον γεγονός !

Ο νέος τρόπος ανακύκλωσης είναι γεγονός και ήδη σε κεντρικές πλατείες τοποθετούνται διαφορετικοί κάδοι για την συγκέντρωση μετάλλου, χαρτιού, πλαστικού και γυαλιού .

Στόχος να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην ανακύκλωση και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και κυρίως τα παιδιά μας.

Νέος τρόπος ανακύκλωσης Δήμο μας Γιάννης Κωνσταντάτος

Νέος τρόπος ανακύκλωσης Δήμο μας Γιάννης Κωνσταντάτος

Νέος τρόπος ανακύκλωσης Δήμο μας Γιάννης Κωνσταντάτος

Νέος τρόπος ανακύκλωσης Δήμο μας Γιάννης Κωνσταντάτος