Μήνυμα Δημάρχου για τα έργα συντήρησης των σχολείων του Δήμου

Μήνυμα Δημάρχου για τα έργα συντήρησης των σχολείων του Δήμου

Μήνυμα Δημάρχου για τα έργα συντήρησης των σχολείων του Δήμου 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Μήνυμα Δημάρχου για τα έργα συντήρησης των σχολείων του Δήμου

Οργασμός εργασιών συντήρησης στα σχολεία μας

Το 4ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης παραδόθηκε ανακαινισμένο και όμορφο όπως ποτέ . Το 1ο Δημοτικό Αργυρούπολης προχωράει ενώ εκτελούνται πολλές εργασίες ανακατασκευής τουαλέτων και διαγραμμίσεων έξω από τα σχολεία μας.

Όλα αυτά στα πλαίσια της 3ης εργολαβίας συντήρησης που εκτελεί η διοίκησης μας στα σχολεία μας μέσα στην θητεία μας 500 χιλιάδων ευρώ.

Το σύνολο σχεδόν των σχολείων μας που ήταν για χρόνια παραμελημένα έτυχαν ιδιαίτερης φροντίδας και συντήρησης αφού για εμάς τα παιδιά μας ήταν και είναι στο επίκεντρο της πολιτικής μας.

Μήνυμα Δημάρχου για τα έργα συντήρησης των σχολείων του Δήμου

Μήνυμα Δημάρχου για τα έργα συντήρησης των σχολείων του Δήμου

Μήνυμα Δημάρχου για τα έργα συντήρησης των σχολείων του Δήμου

Μήνυμα Δημάρχου για τα έργα συντήρησης των σχολείων του Δήμου