Μια πλατεία κάπως διαφορετική από τις άλλες είναι σχεδόν έτοιμη και θα σας υποδεχτεί για νέες πτήσεις!

Μια πλατεία κάπως διαφορετική από τις άλλες είναι σχεδόν έτοιμη και θα σας υποδεχτεί για νέες πτήσεις! 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Μια πλατεία κάπως διαφορετική από τις άλλες είναι σχεδόν έτοιμη και θα σας υποδεχτεί για νέες πτήσεις!

Μια πλατεία κάπως διαφορετική από τις άλλες είναι σχεδόν έτοιμη, βρίσκεται στον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης και θα σας υποδεχτεί για νέες πτήσεις!…….Σύντομα περισσότερα!