Μας Διδάσκουν!

Μας Διδάσκουν! 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Μας Διδάσκουν!

Πόσο υπερήφανος αισθάνομαι για τους εθελοντές μας στον Υμηττό, ορισμένοι δε με την συμμετοχή τους μας διδάσκουν πως να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και αιρετοί!

Το Forum που κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν αφιερωμένο σ αυτούς.