Ίδρυση νέου Βρεφικού Τμήματος στους παιδικούς σταθμούς μας

Ίδρυση νέου Βρεφικού Τμήματος στους παιδικούς σταθμούς μας

Ίδρυση νέου Βρεφικού Τμήματος στους παιδικούς σταθμούς μας 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Ίδρυση νέου Βρεφικού Τμήματος στους παιδικούς σταθμούς μας

Συνεχίζουν τα δωρεάν τροφεία.

Η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη των οικογενειών της πόλης μας να φιλοξενήσουμε περισσότερα βρέφη στους παιδικούς σταθμούς μας οδήγησε στην υλοποίηση μιας ακόμα προεκλογικής μας εξαγγελίας για την δημιουργία ενός ακόμα Τμήματος σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία και υπογράφτηκε σήμερα με τον εργολάβο.

Έτσι σύντομα όλες σχεδόν οι αιτήσεις για βρέφη θα ικανοποιούνται στους παιδικούς σταθμούς μας που φυσικά εξακολουθούν και είναι δωρεάν για Όλα τα παιδιά και με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς αυτά.

Ίδρυση νέου Βρεφικού Τμήματος στους παιδικούς σταθμούς μας