Φροντίζουμε τους πολίτες μας

Φροντίζουμε τους πολίτες μας

Φροντίζουμε τους πολίτες μας 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Φροντίζουμε τους πολίτες μας! Το Κέντρο Κοινότητας στη Λ Αργυρουπολεως.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της πόλης μας ανοίξαμε σύγχρονα και λειτουργικά γραφεία του Κέντρου Κοινότητας στην Λ Αργυρουπόλεως 94 ώστε όλες οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες να έχουν το δικό τους σημείο αναφοράς, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης.

Στόχος του Κέντρου είναι η Συμβουλευτική-Ψυχολογική Υποστήριξή και προώθηση στην Απασχόληση, τα προνοιακά επιδόματα Αναπηρίας, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, επίδομα Στέγασης κ.α κοινωνικές υπηρεσίες .

Λειτουργεί καθημερινά 7και30 μέχρι τις 3και30 και τηλέφωνο επικοινωνίας 2109956715

Φροντίζουμε τους πολίτες μας

Φροντίζουμε τους πολίτες μας

Φροντίζουμε τους πολίτες μας

Φροντίζουμε τους πολίτες μας