Έτοιμα τα Λύκεια μας να υποδεχθούν τα παιδιά μας τη Δευτέρα

Έτοιμα τα Λύκεια μας να υποδεχθούν τα παιδιά μας τη Δευτέρα 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Έτοιμα τα Λύκεια μας να υποδεχθούν τα παιδιά μας τη Δευτέρα

Έτοιμα τα Λύκεια μας να υποδεχθούν τα παιδιά μας τη Δευτέρα αφού έγινε απολύμανση και επισταμένη καθαριότητα.

Ευχή μας να δούμε και τα μικρά μας παιδιά σύντομα πίσω στα προαύλιά τους να φωνάζουν και να παίζουν.