επιθεώρηση έργων μας

Επιθεώρηση Δημάρχου για την εξέλιξη των έργων του Δήμου

Επιθεώρηση Δημάρχου για την εξέλιξη των έργων του Δήμου 960 540 Γιάννης Κωνσταντάτος

Επιθεώρηση Δημάρχου για την εξέλιξη των έργων του Δήμου

Επιθεώρηση των έργων μας

Αν και ζούμε όλοι πρωτόγνωρες καταστάσεις που τίποτα δεν είναι αυτονόητο συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την υλοποίηση του έργου μας.

Σήμερα επιθεωρήσαμε τις εργασίες ανακατασκευής του Α Σταδίου που μπήκαν πλέον στη τελική τους φάση.