τεχνικό συνεργείο Γιάννης Κωνσταντάτος

Επίσκεψη στο τεχνικό συνεργείο του δήμου

Επίσκεψη στο τεχνικό συνεργείο του δήμου 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Επίσκεψη στο τεχνικό συνεργείο του δήμου

Σήμερα επισκέφθηκα το τεχνικό μας συνεργείο….φουλ οι μηχανές στην συντήρηση της πόλης μας σε όλους τους τομείς πάρα το ελάχιστο προσωπικό.

Πόλη φωτεινή και καθαρή το πρώτο μέλημα της διοίκησης μας!