Επέκταση του Δικτύου Υπογειοποιημένων κάδων στην πόλη μας

Επέκταση του Δικτύου Υπογειοποιημένων κάδων στην πόλη μας 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Επέκταση του Δικτύου Υπογειοποιημένων κάδων στην πόλη μας

Όπως είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά ένα μεγαλόπνοο έργο επέκτασης δικτύου υπογειοποιημένων κάδων για την δημιουργία πράσινων γωνιών ανακύκλωσης συνολικού προϋπολογισμού 2.152.640,00 ευρώ ξεκινάει αυτές τις ημέρες και αυξάνει θεαματικά τα υπόγεια σημεία που κατασκευάσαμε από την προηγούμενη θητεία μας.

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης θέτει υψηλούς στόχους στην διαχείριση των Αστικών Απορριμμάτων και προωθεί την εφαρμογή ενός μοντέλου διαχείρισης Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) με έμφαση στην αποκεντρωμένη διαχείριση.
Δημιουργεί 15 Πράσινες Γωνιές, αποτελούμενες από 73 υπόγειους και ημιυπόγειους κάδους, τεσσάρων, πέντε και έξι ρευμάτων για αλουμίνιο, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί, βιοαπόβλητα, κ.α.

Για την υλοποίηση του μεγαλόπνοου έργου που αλλάζει και εκσυγχρονίζει την διαχείριση των απορριμμάτων, την υγιεινή και την αισθητική στην Πόλη .

Αυτό γίνεται γιατί εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργων Περιφέρειας Αττικής για την ΄΄Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ανακύκλωσης για την βελτίωση περιβάλλοντος των συνθηκών ζωής της πόλης στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης ΄΄ συνολικού προϋπολογισμού 2.152.640,00 ευρώ.

Η Διοίκηση μας του υπηρετεί την στρατηγική για την ορθότερη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να υλοποιήσει ο Δήμος προκειμένου:

• Να βελτιωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης

• Να αναδείξει τα αναγκαία μέσα και έργα υποδομής που απαιτούνται σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση των απορριμμάτων σε δημοτικό επίπεδο.

• Να αναπτύξει νέες δράσεις που θα συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας των σύμμεικτων αποβλήτων στην περιοχή, δίνοντας έμφαση στην διαλογή στη πηγή.

• Να υλοποιήσει δραστηριότητες που θα στοχεύουν άμεσα στην ενεργοποίηση των πολιτών.

• Να αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες απαραίτητες για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει στους δημότες στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων.

• Και να κάνει οικονομία πόρων προς όφελος των Δημοτών μας.