Εντατικές εργασίες συντήρησης στα σχολεία μας Γιάννης Κωνσταντάτος

Εντατικές εργασίες συντήρησης στα σχολεία μας

Εντατικές εργασίες συντήρησης στα σχολεία μας 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Εντατικές εργασίες συντήρησης στα σχολεία μας

Το 11ο Δημοτικό ήταν ένα ακόμα σχολείο που παραδόθηκε πρόσφατα ( εκκρεμούν οι τουαλέτες του τον άλλο μήνα) που βάφτηκε εξωτερικά στα πλαίσια του μεγάλου προγράμματός συντήρησης και ανακαίνισης που στα σχολικά μας συγκροτήματα που υλοποιεί η διοίκηση μας ενώ έχει γίνει ήδη προαύλιο και άλλες εργασίες.

Στα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα και τα σχολεία τους οφείλουμε να τα έχουμε αντάξια τους και από τη πρώτη μέρα εργαζόμαστε με συνέπεια για τον σκοπό αυτό.

Εντατικές εργασίες συντήρησης στα σχολεία μας Γιάννης Κωνσταντάτος

Εντατικές εργασίες συντήρησης στα σχολεία μας Γιάννης Κωνσταντάτος

Εντατικές εργασίες συντήρησης στα σχολεία μας Γιάννης Κωνσταντάτος

Εντατικές εργασίες συντήρησης στα σχολεία μας Γιάννης Κωνσταντάτος

Εντατικές εργασίες συντήρησης στα σχολεία μας Γιάννης Κωνσταντάτος

Εντατικές εργασίες συντήρησης στα σχολεία μας Γιάννης Κωνσταντάτος

Εντατικές εργασίες συντήρησης στα σχολεία μας Γιάννης Κωνσταντάτος

Εντατικές εργασίες συντήρησης στα σχολεία μας Γιάννης Κωνσταντάτος