Εντατικές εργασίες συντήρησης στα σχολεία μας

Εντατικές εργασίες συντήρησης στα σχολεία μας 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Εντατικές εργασίες συντήρησης στα σχολεία μας

Ανακατασκευή των τουαλετών στο 5ο Δημοτικό Αργυρούπολης και οι εργασίες συντήρησης στα σχολεία μας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό σύμφωνα με το πρόγραμμα μας!