Ένα ακόμα προαύλιο νηπιαγωγείου παραδόθηκε ανακαινισμένο στο Ελληνικό

Ένα ακόμα προαύλιο νηπιαγωγείου παραδόθηκε ανακαινισμένο στο Ελληνικό

Ένα ακόμα προαύλιο νηπιαγωγείου παραδόθηκε ανακαινισμένο στο Ελληνικό 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Ένα ακόμα προαύλιο νηπιαγωγείου παραδόθηκε ανακαινισμένο στο Ελληνικό

Ένα ακόμα προαύλιο νηπιαγωγείου παραδόθηκε ανακαινισμένο στο Ελληνικό και εντός του μήνα θα ολοκληρωθούν και τα τελευταία προαύλια.

Έτσι στην θητεία μας θα τα έχουμε ανακαινίσει όλα ώστε τα παιδιά μας να παίζουν με ασφάλεια σε όμορφα αισθητικά χώρους.