Δημοτικό Γηροκομείο, ένα ακόμα μεγάλο Έργο Έρχεται ανάμεσα στα 33 που καταθέτουμε στο Προεκλογικό Πρόγραμμα μας

Δημοτικό Γηροκομείο, ένα ακόμα μεγάλο Έργο Έρχεται ανάμεσα στα 33 που καταθέτουμε στο Προεκλογικό Πρόγραμμα μας 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Δημοτικό Γηροκομείο, ένα ακόμα μεγάλο Έργο Έρχεται ανάμεσα στα 33 που καταθέτουμε στο Προεκλογικό Πρόγραμμα μας

Δημοτικό Γηροκομείο, ένα ακόμα μεγάλο Έργο Έρχεται ανάμεσα στα 33 που καταθέτουμε στο Προεκλογικό Πρόγραμμα μας ζητώντας την Ανανέωση της Εμπιστοσύνης σας.
Στις 8 Οκτωβρίου δίνετε νέα Εντολή να συνεχίσουμε το Έργο μας.