Χρόνια πολλά Ελλάδα μας – Οι εθελοντές Δασοπροστασίας μας

Χρόνια πολλά Ελλάδα μας – Οι εθελοντές Δασοπροστασίας μας 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Χρόνια πολλά Ελλάδα μας – Οι εθελοντές Δασοπροστασίας μας

Οι εθελοντές Δασοπροστασίας μας το καμάρι του Δήμου μας παρέλασαν τιμητικά πρώτοι!