Απολογισμός Θητείας στους εργαζόμενους του Δήμου

Απολογισμός Θητείας στους εργαζόμενους του Δήμου

Απολογισμός Θητείας στους εργαζόμενους του Δήμου 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Απολογισμός Θητείας στους εργαζόμενους του Δήμου

Τον απολογισμό του έργου της θητείας μας κάναμε σήμερα στους εργαζόμενους του Δήμου μας αφού μαζί τους τα χρόνια αυτά μαζί τους δημιουργήσαμε το σημαντικό αυτό έργο Αναγέννησης της πόλης μας.

Κάθε χρόνο συγκεντρώνουμε τους εργαζόμενους πέρα του ημερήσιου πρωινού Συμβουλίου με διευθυντές και προϊσταμένους.

Ο απολογισμός μας θα γίνει στην παράταξη μας και εν συνεχεία 2 Φεβρουαρίου στον λαό της πόλης μας.

Απολογισμός Θητείας στους εργαζόμενους του Δήμου

Απολογισμός Θητείας στους εργαζόμενους του Δήμου