Από το πρωί ρίχνουμε αλάτι αλλά το χιόνι είναι πάρα πολύ και το προσωπικό μας δίνει υπεράνθρωπη προσπάθεια

Από το πρωί ρίχνουμε αλάτι αλλά το χιόνι είναι πάρα πολύ και το προσωπικό μας δίνει υπεράνθρωπη προσπάθεια 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Από το πρωί ρίχνουμε αλάτι αλλά το χιόνι είναι πάρα πολύ και το προσωπικό μας δίνει υπεράνθρωπη προσπάθεια

Φίλοι μου

Από το πρωί ρίχνουμε αλάτι αλλά το χιόνι είναι πάρα πολύ και το προσωπικό μας δίνει υπεράνθρωπη προσπάθεια. Ήδη και τα δικά μας οχήματα κινούνται πλέον δύσκολα.

Παρακαλώ μην μετακινήστε άσκοπα θα γίνει χειρότερο το φαινόμενο τις επόμενες ώρες.

Οι δύο άστεγοι μας βρίσκονται σε θερμαινόμενο χώρο ασφαλείς.