Ανάψαμε το δέντρο μας και του χρόνου με υγεία

Ανάψαμε το δέντρο μας και του χρόνου με υγεία

Ανάψαμε το δέντρο μας και του χρόνου με υγεία 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Ανάψαμε το δέντρο μας και του χρόνου με υγεία

Παρουσίαση εκατοντάδων δημοτών μας και του μοναδικού Γιάννη Ζουγανέλη αξιωθήκαμε και φέτος να ανάψουμε το δέντρο μας που σηματοδοτεί και την έναρξη των πλουσίων εορταστικών εκδηλώσεων μας.

Ο Άγιος Βασίλης φυσικά ήταν μαζί μας ώστε να χαρίσει τα πρώτα δώρα του στους μικρούς μας φίλους που το χαμόγελο τους μας έδωσε χαρά και ελπίδα.

Και του χρόνου με υγεία φίλοι μου καλές γιορτές σε όλους !

Ανάψαμε το δέντρο μας και του χρόνου με υγεία

Ανάψαμε το δέντρο μας και του χρόνου με υγεία

Ανάψαμε το δέντρο μας και του χρόνου με υγεία

Ανάψαμε το δέντρο μας και του χρόνου με υγεία

Ανάψαμε το δέντρο μας και του χρόνου με υγεία

Ανάψαμε το δέντρο μας και του χρόνου με υγεία

Ανάψαμε το δέντρο μας και του χρόνου με υγεία

Ανάψαμε το δέντρο μας και του χρόνου με υγεία

Ανάψαμε το δέντρο μας και του χρόνου με υγεία

Ανάψαμε το δέντρο μας και του χρόνου με υγεία

Ανάψαμε το δέντρο μας και του χρόνου με υγεία