Αλλάζουμε τον φωτισμό της πόλης μας και εγκαθιστούμε πλατφόρμα Smart City

Αλλάζουμε τον φωτισμό της πόλης μας και εγκαθιστούμε πλατφόρμα Smart City

Αλλάζουμε τον φωτισμό της πόλης μας και εγκαθιστούμε πλατφόρμα Smart City 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

Αλλάζουμε τον φωτισμό της πόλης μας και εγκαθιστούμε πλατφόρμα Smart City

Όπως είχαμε δεσμευτεί ανέβηκε ο διαγωνισμός για την αλλαγή του απαρχαιωμένου συστήματος φωτισμού της πόλης μας , 2500 φωτιστικά, με φώτα Led με τη διαχείριση πλατφόρμας Smart City.

Να σημειωθεί πως οι δημοτικές μας δεν θα επιβαρυνθούν καθόλου αφού θα γίνει με αυτοχρηματοδότηση ενώ θα έχουμε 70% εξοικονόμηση στους λογαριασμούς μας.

Έργα πνοής για το μέλλον της πόλης μας.

Αλλάζουμε τον φωτισμό της πόλης μας και εγκαθιστούμε πλατφόρμα Smart City