200 χρόνια Ελευθερίας Γιάννης Κωνσταντάτος

200 Χρόνια Ελευθερίας

200 Χρόνια Ελευθερίας 990 560 Γιάννης Κωνσταντάτος

200 Χρόνια Ελευθερίας

Δόξα και τιμή στους Ήρωες του 1821

Χρόνια Πολλά στην Ελλάδα μας,

Χρόνια Πολλά στην υπέροχη πόλη μας.